CONTACTAR

Voleu contactar amb l’administrador del web?

Antoni Serra i Rucarols:  web@trenolot.cat


Voleu contactar amb l’associació?

Per correu electrònic:  asamtog@trenolot.cat

Per telèfon:  619.067.304 (Ignasi Riera, president)

Per correu ordinari:  Apartat de Correus 143  • 17800 Olot

Personalment:  Magatzem del Parc de l'Estació  • 17176 Sant Esteve d'en Bas  •  La Vall d'en Bas
(tots els dissabtes feiners de 5 de la tarda a 8 del vespre, excepte els del mes d'agost i els que hi hagi sortides organitzades per l'associació)